tehla tím

Nikola Tomanová
ceo, booking
tehlaren@gmail.com
+421 915 918 967
Lucia Devečková
projektová manažérka
tehlaren@gmail.com
+421 917 947 876 
Zuzana Tomanová
guest service
tehlaren@gmail.com

+421907 558 454
Michaela Hučalová
partneri, gastro
partneri.tehlaren@gmail.com
predaj.tehlaren@gmail.com

Fanny E. Pekarčíková
koordinátorka open call
open.tehlaren@gmail.com
Vanessa Hrabáriková
koordinátorka open call
open.tehlaren@gmail.com
Soňa Mikulášová
regionálne spolupráce
region.tehlaren@gmail.com
Martina Paulenová
social media manager
tehlaren@gmail.com
Celestína Minichová
literárna dramaturgia
literatura.tehlaren@gmail.com
Lea Smitková
filmová dramaturgia
film.tehlaren@gmail.com
Zuzana Firmentová
vedúca inštalácie
Dorota Brázdovičová
grafická dizajnérka
drogotka@gmail.com
Ivana Mlynárová
stage design a fotografia
Lucia Piovarči
fundraiserka
tehlaren@gmail.com
Marek Mazanec
zvukový technik
mzwfbrs@gmail.com

Fakturačná adresa

Clear Collective
Svätý Kríž 198/18
032 11 Svätý Kríž
IČO: 53325249
Právna forma: občianske združenie
Bankové spojenie

Číslo účtu: 2201915759
IBAN: SK3583300000002201915759
BIC: FIOZSKBAXXX
Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa

Clear Collective
Nikola Tomanová
Svätý Kríž 198/18
032 11 Svätý Kríž
Slovensko