druhý ročník umeleckého festivalu Tehláreň
21. - 22. august 2020         
autorky fotografií: Lívia Martvoňová, Nina Rossová

prvý ročník umeleckého festivalu Tehláreň
20. - 21. september 2019         
autori fotografií: Nina Rossová, Mário Reiter

 

nultý ročník umeleckého festivalu Tehláreň
22. september 2018         
autorky fotografií: Nina Rossová, Mikaela Mia Papp