Festival zameraný na mladé umenie, konajúci sa v dlhodobo opustených priestoroch a areáloch.
25. - 27. august 2023
Skupinová výstava študentov a študentiek výtvarného umenia, koncerty, predstavenia a premietania z produkcie mladých súčasných autorov a autoriek. Okrem toho prednášky, diskusie, workshopy nielen z kultúry.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.