Vyhlasujeme otvorenú výzvu pre štvrtý ročník umeleckého festivalu Tehláreň, ktorý sa uskutoční 19. – 21. 08. 2022 v Liptovskom Mikuláši. Cieľom projektu Tehláreň je poskytnúť priestor pre mladé, súčasné umenie zo všetkých kultúrnych sfér. 

Open call nepodlieha žiadnej téme. Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj umelecké skupiny, a to buď s hotovým alebo pripravovaným projektom či dielom.

Deadline: 28. 02. 2022. Prihlášky pošlite na: opencall@tehlaren.sk

VÝTVARNÉ PROJEKTY:
– otvorená výzva je určená pre umelkyne a umelcov od 17 do 30 r.
– k prihláške je potrebné pripojiť životopis a portfólio (online alebo .pdf do 40Mb)
– v prípade, že chcete na festivale vystavovať existujúce dielo, v portfóliu ho označte

OSTATNÉ PROJEKTY:
– k prihláške je potrebné pripojiť ukážky z tvorby a technické požiadavky

ZABEZPEČUJEME:
– základné technické vybavenie
– PR
– hmotné dary od partnerov
– ubytovanie počas festivalu alebo v deň účinkovania
– asistenciu pri inštalácií a deinštalácií diel