Kto sme

Festival organizuje platforma pre začínajúcich umelcov, Clear Collective. Platforma aktívne pôsobí v rámci lokálnej umeleckej scény mesta Liptovský Mikuláš, kde v roku 2019 založila prvú nezávislú galériu v regióne, s názvom Galéria lavička.
V rokoch 2019 a 2020 viedla dramaturgiu umeleckých podujatí v kultúrno-komunitnom priestore Hory Doly.

O nás

Umelecký festival Tehláreň vznikol z potreby vytvoriť novú sieť medzi profesionálnymi aj začínajúcimi umelcami, študentmi umeleckých škôl a zároveň medzi širokou verejnosťou a umeleckou komunitou, týmto spôsobom sa aktívne podieľať na rozvoji umeleckej scény a kultúry na Liptove a otvorene komunikovať širokej verejnosti aktuálne dianie na poli umenia. V rámci festivalu umožňujeme jednotlivcom aj skupinám z umeleckého prostredia prezentovať svoju tvorbu, stretnúť sa, vzájomne sa spoznať, viesť dialóg a budovať súdržnejšiu komunitu. V roku 2018 sa konal nultý ročník jednodňového festivalu, ktorý vtedy usporiadali na vlastnú päsť dve študentky z Fakulty umění Ostravskej univerzity. 

Frustrácia z kultúrnej stagnácie v ich rodnom meste Liptovský Mikuláš a z pociťovaného odcudzenia medzi jednotlivými generáciami umelcov, boli základnými kameňmi, z ktorých ich myšlienka prerástla do ambicióznejšieho projektu. Prípravy zorganizovať festival trvali približne 4 mesiace, pričom viac ako polovicu času zabralo upratanie zdevastovaného objektu bývalej fabriky na výrobu tehál a areálu o rozlohe 9000m/2.