Prečo nás čaká doposiaľ najlepší ročník Tehlárne?

Pred troma rokmi sme v starej liptovskej tehelni zorganizovali festival, ktorý nám v tomto regióne chýbal. Niečo, kam by chceli prísť ľudia z celého Slovenska a presvedčili sa, že venovať sa modernému umeniu dáva zmysel aj mimo hlavných miest. A tak, s trochou improvizácie a odložených peňazí, vznikla Tehláreň. Za tento čas sa nám do Liptovského Mikuláša podarilo priniesť prednášky, diskusie, výstavy, a koncerty, ktoré do tehelne naozaj prilákali tých  najsprávnejších ľudí. Aby sa nám podarilo udržať rast kvality nášho programu, vyskúšali sme tento rok prvý krát zažiadať o grant z Fondu na podporu umenia. A ono to naozaj vyšlo! Vďaka príspevku sme tak mohli zavolať väčšie mená či už do prednáškového/diskusného programu, alebo na večerné koncerty. Grant nám umožnil neprepočítavať každé euro na ubytovanie a prepravu účinkujúcich, takže sme viac pozornosti mohli venovať dramaturgii, na ktorú sme tento rok naozaj veľmi hrdí. Veríme, že si zmeny k ešte lepšiemu tento rok všimnete aj vy, naši  návštevníci. Ďakujeme za dôveru (na všetky strany)!