Nový vizuál pre tretí ročník Tehlárne

Tento rok nemeníme len priestory, ale aj vizuálnu identitu nášho festivalu. Spolu s tehelňou sme sa za sebou rozhodli nechať aj používanie Tehly ako symbolu podujatia. V spolupráci s umelkyňou Seafur sme tak z písmena T vytvorili spirit guide, strážneho anjela, ktorý nás a mladú slovenskú kultúru bude ochraňovať pred následkami prebiehajúcej pandémie.

Prvý krát v histórii festivalu sme k tvorbe vizuálu oslovili niekoho mimo organizačného tímu. Seafur sme dali voľnú ruku a čakali sme, a skými návrhmi príde. Počas vytvárania toho finálneho vychádzala z fotiek priestorov, kde rezonuje žltá farba, a do tvarov hravým spôsobom zapracovala industriálne prvky z dielní.

Od motívu tehly sme sa chceli posunúť k niečomu novému, najmä kvôli zmene priestorov, s ktorou sme už dlhšie počítali. Postupne sme k tomu smerovali aj predchádzajúcimi vizuálnymi identitami - symbolom nultého ročníku bola fotka reálnej tehly, prvý ročník bola tehla zlomená a rok na to vybuchla.

Farebný spirit guide od Seafur tak symbolizuje nové začiatky, ktoré teraz Tehláreň zažíva. Pevne veríme, že novinkami nabitý blížiaci sa ročník, bude mať rovnako príjemnú atmosféru ako naše nové grafiky a už teraz sa tešíme na august.